Akkuna-verkosto

Mikä AKKUNA-verkosto?

AKKUNA – Ikkuna Venäjälle ja Suomeen -hanke tarjoaa ammattiin opiskeleville mahdollisuuksia tutustua Venäjään. Aivan naapurissamme lyhyen matkan päässä on valtava mahdollisuus monipuoliseen yhteistyöhön!

AKKUNA-verkosto

 • mahdollistaa ja tukee opiskelijoiden työelämäjaksoja Venäjällä,
 • kehittää Venäjä-polun, joka takaa turvallisen matkaanlähdön,
 • edistää verkostoitumista ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia kotimaassa,
 • kehittää eteläisen Suomen tarpeista nousevaa yhteistyötä Venäjälle ja erityisesti Pietariin sekä
 • rakentaa ammatillisten oppilaitosten ja työelämän edustajien yhteistyötä.

AKKUNA on Uudenmaan ja Päijät-Hämeen (Etelä-Suomen) ammatillisten oppilaitosten verkosto. Mukana verkostossa on kahdeksan ammatillisen koulutuksen järjestäjää:

 • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
 • Turun ammatti-instituutti
 • Koulutuskeskus Salpaus, PHKK
 • Suomen Liikemiesten Kauppaopisto
 • Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä
 • Vantaan ammattiopisto Varia
 • Tampereen seudun ammattiopisto Tredu
 • Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Keuda

Verkkosivut – akkuna kokemuksiin ja tietoon

AKKUNA-verkkosivut tarjoavat runsaasti tietoa Venäjä-mahdollisuuksista kiinnostuneille opiskelijoille. Nuoret kertovat kokemuksistaan Venäjällä, ja verkosto tiedottaa ajankohtaisista asioista. Sivuilta löytyy valmennusmateriaalia ja tietoa Venäjä-polusta, linkkejä ja lomakkeita sekä tietoja yhteistyökumppaneista Venäjällä. Materiaalipankista löytyy Suomi–Venäjä ammatillisen koulutuksen sanasto. AKKUNA-verkosto raottaa Suomi–Venäjä -yhteistyön ikkunaa ja kokoaa verkkosivuille muidenkin yhteistyöhankkeiden tietoja ja kokemuksia.

maatuska

OLGA suosittelee harjoittelupaikkaa ulkomailla kaikille.
“Olen tyytyväinen harjoitteluun ja siihen, että päätin lähteä. Etenkin kun Pietari on niin lähellä Helsinkiä.”

haitari

TOMAS kannustaa kaikkia hankkimaan kansainvälistä kokemusta ja suosittelee Venäjää lämpimästi.
“Venäläiset oikeasti ovat ystävällisiä, vaikka moni suomalainen toisin luuleekin.”

 

karhu

KRISTINA: “Tärkeä sijansa on suhteilla, sillä henkilökohtainen kanssakäyminen ja verkostot ovat menestymisen edellytys.”

Verkostoista voimaa

Ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkosto

Venäjä-verkostolla on pitkät perinteet. Opetushallitus käynnisti vuonna 2001 Ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkoston, jonka tavoitteena oli nostaa kansallista Venäjä-osaamista. Neljäntoista ammatillisen oppilaitoksen verkosto tuotti yhteistyönä Venäjään liittyvää opetustarjontaa ja oppimateriaalia sekä opiskelijoille että henkilöstölle. Venäjä-verkosto mm. kouluttaa venäjän kieltä ja kulttuuria tuntevia ammattihenkilöitä elinkeinoelämän eri aloille, vakiinnuttaa työssäoppimismahdollisuuksia Venäjällä sekä tarjoaa opiskelijoille ja henkilökunnalle mahdollisuuksia tutustua Venäjään ja valmentautua Venäjään liittyvään toimintaan.

Akkuna-verkoston jäsenistä Salpaus, Turun ammatti-instituutti TAI, HBC, Omnia, Luksia ja Tredu kuuluivat ennen Akkuna-verkoston perustamista ammatillisten oppilaitosten Venäjä-verkostoon. Akkuna-verkosto on aloittanut toimintansa 2013.

www.venajaverkosto.fi

 

VALO – Validation of Learning Outcomes in Russia

Venäjä-yhteistyötä tehdään useissa hankkeissa. Käynnissä on esimerkiksi hanke VALO – Validation of Learning Outcomes in Russia. Hankkeessa on kehitetty mm. pilottimallit osaamisperustaisten tutkinnonosien suorittamiseen hotelli- ja rakennusaloilla Pietarissa ja Leningradin alueella.

Lisätietoa VALO-hankkeesta Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry:n sivuilla:

www.amke.fi/www/fi/kehittaminen/VALO-hanke.php

Venäläisen yhteistyökumppanin luomat hankkeen www-sivut (venäjäksi):

www.valo.nwaip.ru

VALO-hankkeessa tehtyä työtä jatketaan myös Skills – Key to quality and productivity Proskills -hankkeessa.

UA-46066552-1